جستجوی مطالب به صورت  ajax  در mvc

جستجوی مطالب به صورت ajax در mvc

ساده ترین تعریفی که می توان از ajax داشت این است که می توان قسمت های از یک صفحه را بدون رفرش به روز رسانی کرد.

در این پست می خوایم راجب نحوه جستجوی مطالب به صورت   ajax  با کمک   jquery در mvc  صحبت کنیم

برای استفاده از این امکان باید jQuery   رو به پروژه اضافه کنید .

می تونید به سایت  jquery  برید و فایل های اون رو دانلود کنید و یا از طریق Nuget   بسته jquery  رو نصب کنید .

install-package jQuery

برای شروع ویژوال استدیو رو باز کنید و یه پروژه از نوع   MVC بسازید

 به پروژه مدلی با نام Post  اضافه می کنیم

 public class Post
  {
    [Key]
    public int id { get; set; }
    public string Title { get; set; }

    public string Description { get; set; }

    public string Img { get; set; }

public DateTime DateInsert { get; set; }
  }

 

یک Controller با نام Home بسازید و یک اکشن  با نام AjaxSearch   بهش اضافه کنید 

در ورودی اکشن AjaxSearch   یک متغیر از نوع string  با  نام q  داریم که در واقع قرار است کلمه یا جمله ای می باشد که مورد جستجو  قرار می گیرد.

 

در کشن AjaxSearch   کدهای زیر بنویسید

 

 

if (!Request.QueryString.AllKeys.Contains("q"))

        Response.Redirect("/");
  IEnumerable<Post> news = new List<Post>();

      if (q.Length > 2)
      {
        ViewBag.q = q;
        ViewBag.count = 0;

        news = (db.Posts.Where(p => (p.Title.Contains(q) ||
        p.Description.Contains(q) 
          )).Distinct());
        ViewBag.count = news.Count();
      }

      return PartialView(news.Take(4).ToList()); 

 

خوب تا اینجا کدها اولیه برا جستجو رو نوشتیم . البته شما می تویند بسته به نیازتون تغیر بدید  .

برا اینکه نام action  رو کوتاه تر کنیم به پوشه App_Start  برید و  کلاس RouteConfig رو باز کنید و تکه کد زیر رو بهش اضافه کنید.

routes.MapMvcAttributeRoutes();

پس کدهای این کلاس باید به شکل زیر باشن: 

  routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
      routes.MapMvcAttributeRoutes();
      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
      );

در بالای action AjaxSearch  اتریبویت  rout   رو اضافه کنید

 


    [Route("AjaxSearch/{q}")]
    public ActionResult AjaxSearch(string q)
    {

      IEnumerable<Post> news = new List<Post>();

      if (q.Length > 2)
      {
        ViewBag.q = q;
        ViewBag.count = 0;

        news = (db.Posts.Where(p => (p.Title.Contains(q) ||
        p.Description.Contains(q) 
          )).Distinct());
        ViewBag.count = news.Count();
      }

      return PartialView(news.Take(4).ToList());
    }

 

کدهای html   اکشن ajaxsearch به صورت زیر هستن. شما به دلخواه خودتون اونها رو سفارشی کنید

@model IEnumerable<Models.Post>
 <li class="list-group-item "> <span class=" "> تعداد یافت شده :   @ViewBag.count </span>      </li>
@foreach (var item in Model)
{ <li class="list-group-item"> <a href="#">@item.Title</a></li>

}

@if (Model.Count() > 2)
{
  <li class="list-group-item"> <a href="/[email protected]" class="text-center label label-success">مشاهده بیشتر</a></li>

}

 

وقتشه بریم سراغ ajax   به یاد داشته باشید حتما رفرنس ajax  رو پروژه اتون اضافه کنید .

در layout  اصلی پروژه کد ajax  زیر رو اضافه کنید. 


  <script>

    $("#q").keyup(function () {


      $.ajax({
        url: "/AjaxSearch/" + $("#q").val(),
        type: "Get",
        data: {}
      }).done(function (result) {
        if ($("#q").val().length < 2) {
          $("#SearchResualt").css('display', 'none');
        }
        else {
          $("#SearchResualt").css('display', 'block');
        }
        $("#SearchResualt").html('');
        $("#SearchResualt").append(result);

      });
    });

  </script>

 

در layout  اصلی کدهای جستجو رو به شکل زیر  اضافه کنید :

  <form action="Search" method="get"  enctype="multipart/form-data">
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="q" id="q">
      <div class="input-group-btn">
        <button class="btn btn-default" type="submit">
          <i class="glyphicon glyphicon-search"></i>
        </button>
      </div>
      <ul id="SearchResualt" class="list-group"></ul>
    </div>
  </form>

 

 

حالا پروژه رو اجرا کنید و در باکس جستجو عبارتی رو وارد کنید.

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!
لسیت نظرات
هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده است!