اندروید
ذخیره موقعیت RecyclerView در برنامه نویسی  اندروید

10:58 1397-07-10

آموزش  ایجاد نقشه گوگل در اندروید استودیو

09:22 1397-07-20

آموزش ایجاد لیست ویو  ListView سفارشی در اندروید

10:14 1397-12-24

آموزش ایجاد بارکد خوان در برنامه نویسی اندروید

16:18 1398-01-25

آموزش تغییر رنگ progress bar در اندروید

07:48 1398-01-26

آموزش تغییر رنگ progress bar در اندروید


  • ایمان برومندزاده

  • 1672

  • 0
تفاوت "px"، "dp"، "dip" و "sp" در اندروید چیست؟

03:54 1398-02-15