سرور
آموزش نصب docker بر روی سرور ubuntu

19:45 1398-02-10

آموزش نصب docker بر روی سرور ubuntu


  • ایمان برومندزاده

  • 1962

  • 0
آموزش نصب Redis بر روی سرور ubuntu 18.04 & 16.04

04:57 1398-02-18

ده ویرایشگر متن "GUI و CLI" برای اوبونتو

08:08 1398-03-28

آموزش نصب آخرین نسخه NodeJs و Npm بر روی اوبونتو

16:09 1398-05-06

نمایش نام git branch در ترمینال اوبونتو

16:19 1398-09-16

میزبان مجازی یا  Virtual Host چیست

20:47 1399-07-07

میزبان مجازی یا Virtual Host چیست


  • ایمان برومندزاده

  • 1300

  • 0
برگه تقلب (Cheat Sheet) دستورات لینوکس برای DevOps ها

11:18 1403-03-12